Projekt

Opracowujemy koncepcję oraz przygotowujemy projekt w branży elektroenergetyki oraz automatyki przemysłowej.

Wykonanie

Jesteśmy producentem rozdzielnic niskiego napięcia, wykonujemy montaż na obiektach oraz przeprowadzamy prace uruchomieniowe.

Serwis

Wykonujemy przeglądy i przeprowadzamy naprawy urządzeń elektroenergetycznych SN i nn.